Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

MİSYONUMUZ

Derneğimiz üyesi antrepoları sektörde örgütlü bir güç ve referans noktası haline getirmek, Üyelerinin birbirleri ve sektör ile olan ilişkilerini güçlendirmek, üyelerin kişisel ve sektörel gelişimine katkı sağlamak, sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlarla eşgüdümlü çalışmaktır.