Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

YGM KONUSUNDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DEVAM
Değerli Meslektaşlarımız, 
Danıştay tarafından YGM düzenlenmesine yönelik davayla ilgili yürütmenin durdurulması kararı esastan görüşülmüş ve yürütmenin durdurulmasının DAVANIN SONUNA KADAR devamına karar verilmiştir.
Tüm YGM ve çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz. 
Saygılarımızla.
MEGAD