Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

YENİ ANTREPO TEMİNATLARI !
Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, 02.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, Antrepolardaki götürü teminat ve indirimli teminat sistemi kaldırılmış olup, yeni uygulamayla antrepoya alınacak her parti mal için ayrı ayrı teminat verilebileceği gibi, toplu teminatta verilebilecektir.

Toplu teminat verilmesi halinde teminat tutarının sürekli izlenmesi ve eşyanın KDV ve Fon dahil Vergilerinin toplu teminat tutarını aşması halinde aşan kısmı için ayrıca teminat verilmesi gerekecektir.

Bu uygulama için Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 02.12.2014 tarihinden itibaren 15 gün süre verilmiş olup, halen antrepoda bulunan eşyalar ile 17.12.2014 tarihine kadar antrepoya alınacak eşyalar kapsam dışında tutulmuştur.

Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği olarak bu haksız uygulamanın iptali ile teminat tutarlarındaki değişikliğin makul ve mantıklı ölçülere geri çekilmesi için MTSO, MDTO, TOBB ile antrepoları kullanan Mersindeki ve çevre illerdeki ithalat ve ithalata bağlı ihracat yapan şirketler ile Mersin Milletvekilleri ve Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerimiz devam etmektedir.

Teminat tutarlarının bu şekilde uygulanması halinde tüm antrepo işleticileri, dış ticaretle iştigal eden tüm ithalatçılar ve ihracatçılar, liman ve antrepo nakliyesinden geçimini sağlayan nakliyeciler ile bu sektöre yan sanayi ürünleri pazarlayan tüm şirketler mağdur olacağından, dolayısıyla genel olarak Mersin ekonomisi de bu uygulama nedeniyle olumsuz etkileneceğinden siz değerli meslektaşlarımızın da bu konuda yapılması gereken işlemlere ilişkin görüş ve önerilerini en kısa sürede derneğimize bildirmesini; ayrıca, derneğimizin konuya ilişkin yapacağı faaliyetlere ve girişimlere destek vermenizi istiyoruz.

Bu konudaki faaliyetlerimizden ve girişimlerimizden elde edeceğimiz sonuçları ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak amacıyla en kısa sürede yapmayı planladığımız genel bir toplantıya (tarihi bilahare bildirilecektir) tüm meslektaşlarımızın katılım sağlamasını ve bu konuda bizlere destek verilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

MEGAD
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI