Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

TEMİNATLARDA SON DEĞİŞİKLİK !
SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ,

ANTREPO TEMİNATLARIYLA İLGİLİ SON DEĞİŞİKLİK GENELGESİ EKLİDİR. GENELGEDEN ANLAŞILACAĞI ÜZERE ; 

- 01.01.2015 TARİHİNE KADAR OLMAK ÜZERE HER BİR ANTREPO İÇİN 100.000 EURO SABİT TEMİNAT VERİLECEK,

- 17.12.2014 TARİHİNDEN SONRA ANTREPOYA ALINACAK HER EŞYA İÇİN ( 2. MADDEDE BELİRTİLEN RİSKLİ ÜRÜNLER HARİÇ ) SABİT TEMİNATA İLAVETEN EŞYANIN TOPLAM VERGİLERİNİN %10'U KADAR TEMİNAT VERİLECEKTİR.

- 01.01.2015 TARİHİNE KADAR 100.000 EURO SABİT TEMİNAT VERMEYEN ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR. 

SAYGILARIMLA BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.

MEGAD