Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

ANTREPOLARDA TEMİNAT !
Sayın Meslektaşlarımız,
Antrepolardaki teminat sistemini değiştiren Yönetmelik Değişikliği konusunda aşağıdaki yazımız Başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM olmak üzere konuyla ilgili tüm Bakanlık ve ilgili kurumlara gönderilmiş olup, Yönetim Kurulumuzca yakından takip edilmektedir.
Bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.
MEGAD