Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

7 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Değerli Meslektaşlarımız,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 15.12.2016 tarih ve 29919 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğiyle; 31.12.2016 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan YGM'lerin mezuniyet ve yaş şartı 3 yıl süreyle ertelenmiş, Antrepolarda çalışan YGM elemanlarının B karneli (Gümrük Müşavir Yardımcısı) olma zorunluluğu ise 31.03.2017 tarihine kadar ertelenmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.