Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

YETKİ BELGELİ TAŞITLARLA EŞYA TAŞIMACILIĞI YAPILMASI
Değerli Antrepo İşleticisi dostlarımız;

- Bir Serbest Bölgeden Antrepoya veya antrepodan Serbest Bölgeye ya da antrepodan antrepoya karayoluyla eşya taşınmasında, 
- Tüm Serbest Bölgelere veya antrepolara karayolu, denizyolu ve havayolu ile gelen millileşmemiş eşyanın yurtiçine taşınmasında,
- Tüm Serbest Bölge veya antrepolardan yurtdışına karayolu ile eşya taşınmasında,

Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen karayolu taşımacılığı yetki belgesine sahip kişi veya kuruluşların yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla eşya taşımacılığı yapılması gerektiği konusunda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce Bölge Müdürlüklerine hitaben yazılan 09.06.2014 tarih ve 875524 sayılı yazı ile ekindeki Ulaştırma Bakanlığı'nın konuya ilişkin 05.06.2014 tarihli yazısının bir örneği aşağıya çıkarılmıştır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız..

MEGAD