Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

MIP İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Sayın Üyelerimiz,

Mersin Liman Sahası sınırları içerisinde geçerli olmak üzere, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından hazırlanan ve 28.05.2014 tarihli yazıları ekinde üyelerimize duyurulmak üzere Derneğimize de gönderilen "Liman Sahası Sınırları İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Talimatı" eklidir.

Söz konusu talimatta belirtildiği üzere, Liman sahası sınırları içerisinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla "Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Zorunluluğu" başta olmak üzere, talimatta belirtilen kurallara uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve  01.06.2014 tarihinden sonra belirtilen kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını önemle bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

MEGAD
Yönetim Kurulu Başkanlığı