Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

İNDİRİMLİ TEMİNAT
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına yönelik Gümrük Yönetmeliği’nin İndirimli ve toplu götürü teminat başlıklı 528 inci maddesinde;

“Teminatı kullanıcı verdiğinden,antrepo işletme izni verilenlerden alınacak götürü teminat, 529 uncu maddedeki şartları taşıyan işletmeciler için 527 nci maddeye göre hesaplanacak teminat tutarının %10'u olarak uygulanır. Ancak, alınacak teminat tutarı hiçbir şekilde 75.000 Avro’dan az olamaz”

“Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 529 uncu maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların Başmüdürlüğe 250.000 Avro toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri antrepolara koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmaz” denilmektetir.

Ayrıca; indirimli teminattan faydalanma süresi ile bilgi ve belgelerin yenilenmesi başlıklı 531 inci maddesi ise;

“İndirimli teminattan faydalanma süresi indirim talep edilen yıl sonuna kadardır. Bu şekilde götürü teminattan faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde buna ilişkin bilgi ve belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir.

Hükümlerine amir bulunmaktadır.

Yönetmeliğin bu hükümleri dikkate alınarak içinde bulunduğumuz 2013 yılında İndirimli Götürü Teminat uygulamasından yararlanmış olan antrepo işleticisi dostlarımızın ( 529 madde de belirlenen şartları taşımaya devam ediyor olmaları şartıyla ) 2014 yılında da aynı indirimden yararlanabilmeleri için ilgili belgelerle birlikte yıl sonuna kadar Gümrük Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiğini hatırlatır, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

MEGAD