Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

DİKKAT, ÖNEMLİDİR !
"12 Eylül 2014 CUMA, Resmî Gazete, Sayı : 29117
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 115)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İhtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

Yetkili Gümrük Müdürlükleri :
1-Adana Gümrük Müdürlüğü
2-Ankara Gümrük Müdürlüğü
3-Bursa Gümrük Müdürlüğü
4-Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
5-Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6-Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7-Halkalı Gümrük Müdürlüğü
8-İskenderun Gümrük Müdürlüğü
9-İzmir Gümrük Müdürlüğü
10-İzmit Gümrük Müdürlüğü
11-Kayseri Gümrük Müdürlüğü
12-Malatya Gümrük Müdürlüğü
13-Samsun Gümrük Müdürlüğü
14-Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
15-Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

Görüldüğü üzere Mersin Gümrük Müdürlüğü listede yer almamaktadır. Kara ve Demir yolu vasıtasıyla gelen bu tür eşyaları antrepolarına alan dostlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

MEGAD