Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

BASIN AÇIKLAMASI !

Değerli Meslektaşlarımız,
Gümrük Yönetmeliği'nde ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yapılan değişikliklerin sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yetkilileri İstanbul'da bir araya geldi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Gündüz, TİM Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Özgür Yarmalı ve İTO Meclis Üyesi Ali Balkaner'in katıldığı toplantı sonrası ortak basın açıklamasında "Gümrük mevzuatında geriye dönüş, 2023 hedeflerine ve dış ticaretimize zarar verir. Sadece lojistik sektörünü değil, ülke dış ticaretini de etkileyeceği belirtilerek Son 10 yılın kazanımları bir kalemde heba ediliyor!" denildi.

Basın açıklaması eklidir.

Saygılarımızla

MEGAD