Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

ALTIŞAR AYLIK STOK SAYIMLARI
Değerli Antrepo İşleticisi Dostlarımız;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2014 tarih ve 2014-2 Sayılı Genelgesi ile YGM'lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
MEGAD